About

Това е моето кътче за писане, споделяне и обмяна на опит с вас! Темата са моите две деца, които са неизчерпаем източник на идеи, основен мотиватор и извор на вдъхновение.

Уча се всеки ден от тях.

Привърженик съм на идеите на  д-р Мария Монтесори и много от игрите са взаимствани от нейната философия. Но същевременно не изпълнявам съвсем точно всичките й препоръки, с изключение на една- напасвам всичко на индивидуалните нужди на моите деца. Използвам всякакви материали в игрите, защото смятам, че човек може да учи от всичко. Предлагам различни стимули на децата си, защото детският мозък е гладен за нови преживявания. Но основен принцип който спазвам е

Оставям се децата да ме водят.